Tài liệu

BLOG NÊN XEM

Quản trị

 • (-----Admin-----)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Trực tuyến BlogtinhoC

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  KHÁCH GHÉ THĂM

  Tiếng việt lớp 4

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần thị Hòe
  Ngày gửi: 08h:24' 07-04-2017
  Dung lượng: 2.7 MB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người
  Trường tiểu học bình thanh
  Tập đọc lớp 4
  Giáo viên thực hiện: Lê Thị Phượng
  chào
  các thầy cô về dự giờ, thăm lớp
  mừng
  môn tập đọc - lớp 4A
  Kiểm tra bài cũ

  Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017
  tập đọc
  - Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào?
  - Nêu nội dung bài Thắng biển?

  tập đọc
  Bức tranh vẽ gỡ ?
  Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017

  tập đọc
  Ga-vrốt ngoài chiến lũy
  Huy-gô
  Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017

  tập đọc
  1. Luyện đọc
  a. Đọc đúng
  2. Tìm hiểu bài
  Ga-vrốt ngoài chiến lũy
  Huy-gô
  - Ga-vrốt
  - Ăng-giôn-ra
  - Cuốc-phây-rắc
  - mười lăm phút nữa
  - làm sao nào
  gi
  r
  r
  l
  n
  l
  s
  n
  r
  v
  Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017

  tập đọc
  1. Luyện đọc
  a. Đọc đúng
  2. Tìm hiểu bài
  - Ga-vrốt
  - Ăng-giôn-ra
  - Cuốc-phây-rắc
  - mười lăm phút nữa
  - làm sao nào
  * Câu
  - Cậu làm trò gì đấy?
  - Vào ngay !
  * Từ
  Chiến luỹ
  Ga-vrốt ngoài chiến lũy
  Huy-gô
  Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017

  tập đọc
  1. Luyện đọc
  a. Đọc đúng
  2. Tìm hiểu bài
  - Ăng-giôn-ra
  - Cuốc-phây-rắc
  - mười lăm phút nữa
  - làm sao nào
  * Câu
  - Cậu làm trò gì đấy?
  - Vào ngay !
  * Từ
  Ga-vrốt ngoài chiến lũy
  Huy-gô
  - Ga-vrốt
  Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017
  Luyện đọc theo nhóm đôi

  Giọng đọc
  - Giọng Ăng-giôn- ra bình tĩnh.
  - Giọng Cuốc- phây- rắc lúc đầu ngạc nhiên, sau lo lắng.
  - Giọng Ga- vrốt luôn bình thản, hồn nhiên, tinh nghịch.
  Nhấn giọng các từ ngữ: nằm xuống, đứng thẳng lên, ẩn vào, phốc ra, tới, lui, dốc cạn,...
  - Đoạn cuối đọc chậm, giọng cảm động.

  tập đọc
  1. Luyện đọc
  a. Đọc đúng
  2. Tìm hiểu bài
  Ga-vrốt ngoài chiến lũy
  Huy-gô
  chiến lũy, nhặt đạn
  - Đoạn 1: Lý do Ga- vrốt ra ngoài chiến lũy.
  * Từ ngữ:
  - Ăng-giôn-ra
  - Cuốc-phây-rắc
  - mười lăm phút nữa
  - làm sao nào
  * Câu
  - Vào ngay !
  * Từ
  - Cậu làm trò gì đấy?
  - Ga-vrốt
  Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017

  tập đọc
  Ga-vrốt ngoài chiến lũy
  Huy-gô
  * Đọc thầm đoạn 2, trả lời:
  - Những chi tiết nµo thể hiện lòng dũng cảm của Ga- vrốt?

  Thảo luận nhóm 2
  Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017

  tập đọc
  1. Luyện đọc
  a. Đọc đúng
  2. Tìm hiểu bài
  - Ăng-giôn-ra
  - Cuốc-phây-rắc
  - mười lăm phút nữa
  - làm sao nào
  * Câu
  - Cậu làm trò gì đấy?
  - Vào ngay !
  * Từ
  Ga-vrốt ngoài chiến lũy
  Huy-gô
  * Từ ngữ:
  chiến lũy, nhặt đạn
  - Đoạn 1: Lý do Ga- vrốt ra ngoài chiến lũy.
  nhặt, đạn réo, rơi như mưa
  - Đoạn 2: Lòng dũng cảm của Ga-vrốt.
  - Ga-vrốt
  Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017

  tập đọc
  Ga-vrốt ngoài chiến lũy
  Huy-gô
  * Đọc thầm doạn 3, trả lời:
  + Vì sao tác giả nói chú bé Ga-vrốt như một thiên thần ?
  Em hãy chọn ý đúng nhất trong các ý sau:
  A. Vì chạy nhanh hơn đạn, nên chú chạy thi với đạn giặc.
  B. Vì chú rất dũng cảm; có phép như thiên thần mà đạn giặc không đụng tới được.
  C. Vì chú đang đùa với cái chết.
  Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017

  tập đọc
  1. Luyện đọc
  a. Đọc đúng
  2. Tìm hiểu bài
  - Ăng-giôn-ra
  - Cuốc-phây-rắc
  - mười lăm phút nữa
  - làm sao nào
  * Câu
  - Cậu làm trò gì đấy?
  - Vào ngay !
  * Từ
  Ga-vrốt ngoài chiến lũy
  Huy-gô
  * Từ ngữ:
  chiến lũy, nhặt đạn
  - Đoạn 1: Lý do Ga- vrốt ra ngoài chiến lũy.
  nhặt, đạn réo, rơi như mưa
  - Đoạn 2: Lòng dũng cảm của Ga-vrốt.
  lửa khói mịt mù, đứng thẳng lên,
  phốc ra, tới, lui, dốc cạn, thiên thần
  - Ga-vrốt
  Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017

  tập đọc
  Ga-vrốt ngoài chiến lũy
  Huy-gô
  + Em có cảm nghĩ gì về nhân vật Ga-vrốt?
  + Nêu ý chính của đoạn 3.
  Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017

  tập đọc
  1. Luyện đọc
  a. Đọc đúng
  2. Tìm hiểu bài
  - Ăng-giôn-ra
  - Cuốc-phây-rắc
  - mười lăm phút nữa
  - làm sao nào
  * Câu
  - Cậu làm trò gì đấy?
  - Vào ngay !
  * Từ
  Ga-vrốt ngoài chiến lũy
  Huy-gô
  * Từ ngữ:
  chiến lũy, nhặt đạn
  - Đoạn 1: Lý do Ga- vrốt ra ngoài chiến lũy.
  nhặt, đạn réo, rơi như mưa
  - Đoạn 2: Lòng dũng cảm của Ga-vrốt.
  lửa khói mịt mù, đứng thẳng lên,
  phốc ra, tới, lui, dốc cạn, thiên thần
  - Đoạn 3: Ga- vr?t l m?t thiờn th?n.
  - Ga-vrốt
  Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017

  tập đọc
  Ga-vrốt ngoài chiến lũy
  Huy-gô
  Nội dung chính của bài là gì?
  Nội dung:
  Ca ngợi lũng dũng cảm của chỳ bộ Ga-vrốt.
  Thảo luận nhóm 3
  Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017

  tập đọc
  1. Luyện đọc
  a. Đọc đúng
  2. Tìm hiểu bài
  - Ăng-giôn-ra
  - Cuốc-phây-rắc
  - mười lăm phút nữa
  - làm sao nào
  * Câu
  - Cậu làm trò gì đấy?
  - Vào ngay !
  * Từ
  Ga-vrốt ngoài chiến lũy
  Huy-gô
  * Từ ngữ:
  chiến lũy, nhặt đạn
  - Đoạn 1: Lý do Ga- vrốt ra ngoài chiến lũy.
  nhặt, đạn réo, rơi như mưa
  - Đoạn 2: Lòng dũng cảm của Ga-vrốt.
  lửa khói mịt mù, đứng thẳng lên,
  phốc ra, tới, lui, dốc cạn, thiên thần
  - Đoạn 3: Ga- vr?t l m?t thiờn th?n.
  Nội dung:
  Ca ngợi lũng dũng cảm của
  chỳ bộ Ga-vrốt.
  - Ga-vrốt
  Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017

  tập đọc
  Ga-vrốt ngoài chiến lũy
  Huy-gô
  *Luyện đọc diễn cảm:
  Ga- vrốt dốc bảy, tám bao đạn đầu tiên không có gì nguy hiểm lắm. Em nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào một góc cửa, rồi lại phốc ra, tới, lui, dốc cạn các bao đạn và chất đầy giỏ.
  Nghĩa quân mắt không rời cậu bé. Đó không phải là một em nhỏ, không phải là một con người nữa, mà là một thiên thần. Đạn bắn theo em, em nhanh hơn đạn. Em chơi trò ú tim với cái chết một cách thËt ghê rợn.
  nằm xuống
  đứng thẳng lên, ẩn
  phốc ra, tới, lui, dốc cạn
  không rời
  thiên
  bắn
  nhanh hơn
  ú
  ghê rợn
  thần
  tim
  Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017

  tập đọc
  1. Luyện đọc
  a. Đọc đúng
  2. Tìm hiểu bài
  - Ăng-giôn-ra
  - Cuốc-phây-rắc
  - mười lăm phút nữa
  - làm sao nào
  * Câu
  - Cậu làm trò gì đấy?
  - Vào ngay !
  * Từ
  Ga-vrốt ngoài chiến lũy
  Huy-gô
  * Từ ngữ:
  chiến lũy, nhặt đạn
  - Đoạn 1: Lý do Ga- vrốt ra ngoài chiến lũy.
  nhặt, đạn réo, rơi như mưa
  - Đoạn 2: Lòng dũng cảm của Ga-vrốt.
  lửa khói mịt mù, đứng thẳng lên,
  phốc ra, tới, lui, dốc cạn, thiên thần
  - Đoạn 3: Ga- vr?t l m?t thiờn th?n.
  Nội dung:
  Ca ngợi lũng dũng cảm của
  chỳ bộ Ga-vrốt.
  - Ga-vrốt
  Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017
  Võ Thị Sáu
  Nguyễn Bá Ngọc

  tập đọc
  1. Luyện đọc
  a. Đọc đúng
  2. Tìm hiểu bài
  - Ga-vrốt;
  Ăng-giôn-ra
  ; Cuốc-phây-rắc
  mười lăm phút nữa;
  làm sao nào
  * Câu:
  - Cậu làm trò gì đấy?
  - Vào ngay !
  * Từ:
  Ga-vrốt ngoài chiến lũy
  Huy-gô
  Nội dung:
  Ca ngợi lũng dũng cảm của
  chỳ bộ Ga-vrốt.
  Ga- vrốt dốc bảy, tám bao đạn đầu tiên không có gì nguy hiểm lắm. Em nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào một góc cửa, rồi lại phốc ra, tới, lui, dốc cạn các bao đạn và chất đầy giỏ.
  Nghĩa quân mắt không rời cậu bé. Đó không phải là một em nhỏ, không phải là một con người nữa, mà là một thiên thần. Đạn bắn theo em, em nhanh hơn đạn. Em chơi trò ú tim với cái chết một cách ghê rợn.
  b.Luyện đọc diễn cảm:
  * Từ ngữ:
  chiến lũy, nhặt đạn
  - Đoạn 1: Lý do Ga- vrốt ra ngoài chiến lũy.
  nhặt, đạn réo, rơi như mưa
  lửa khói mịt mù, đứng thẳng lên,
  phốc ra, tới, lui, dốc cạn, thiên thần
  - Đoạn 3: Ga- vr?t l m?t thiờn th?n.
  - Đoạn 2: Lòng dũng cảm của Ga-vrốt.
  Thứ hai ngày 20 tháng 02 năm 2017
  Kính chúc các Thầy Cô
  mạnh khoẻ , hạnh phúc
   
  Gửi ý kiến