Tài liệu

BLOG NÊN XEM

Quản trị

 • (-----Admin-----)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Trực tuyến BlogtinhoC

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  KHÁCH GHÉ THĂM

  Gốc > driver > Driver all main >

  Universal Driver Assistant 5.26

  Kể từ phiên bản 5.25, Easy DriverPacks chính thức đổi thành Universal Driver Assistant. 

  Driver mới nhất 2012.7.15

  万能驱动助理 v5.26XP 专版,32位
  应用环境:32位(x86)的 Windows XP,兼容支持 32位(x86)的 Windows Server 2003
  文件:     
  WanDrv_5.26_iTianKong.com_WinXP_x86.zip
  MD5: 2E352B011F227533BD0482BB9C23A111
  SHA1: 10743CBA0FFD5177342853AB3173A169C2882692 
  下载地址: (1)
  迅雷快传  (2)115分流地址   (3)百度分流地址
  万能驱动助理 v5.26Win7 专版,32位
  应用环境:32位(x86)的 Windows 7
  文件:     
  WanDrv_5.26_iTianKong.com_Win7_x86.zip
  MD5: C7F4E047370BE7D630C7570E926F5326
  SHA1: 3837612A4D076FF5C1165A6DF6CBB976102F7E94 
  下载地址: (1)
  迅雷快传 (2)115分流地址 (3)百度分流地址

  万能驱动助理 v5.26Win7 专版,64位
  应用环境:64位(x64)的 Windows 7 和 Windows Server 2008 R2
  文件:     
  WanDrv_5.26_iTianKong.com_Win7_x64.zip
  MD5: 8FDDEE5F76C50FCDCD263720F7D84F0C
  SHA1: 235AF2DEB5F5800C42A5B1CC8F1CCB3D1CE678F7
  下载地址:(1)
  迅雷快传  (2)115分流地址 (3)百度分流地址


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Việt Bắc @ 16:20 26/07/2012
  Số lượt xem: 2664
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  universal driver Assistant v5.26 XP Zhuanban, 32 )
  environments: 32-bit (x86), Windows XP, compatible to support 32-bit (x86) Windows Server 2003 
  file:      
  WanDrv_5.26_iTianKong.com_WinXP_x86. the zip
  MD5: 2E352B011F227533BD0482BB9C23A111 
  the SHA1: 10743CBA0FFD5177342853AB3173A169C2882692 Download: (1) 
  Thunder fast pass   (2) 115 diversion address    (3) the Baidu diversion address 
  universal drive Assistant v5.26 Win7 Edition, 32 )
  Application Environment: 32 bit (x86) the Windows 7 
  file:      
  WanDrv_5.26_iTianKong.com_Win7_x86.zip
  MD5: C7F4E047370BE7D630C7570E926F5326 
  the SHA1: Download FOR 3837612A4D076FF5C1165A6DF6CBB976102F7E94 : (1) 
  Thunder quickly pass the address of the (2) 115 shunt (3) the diversion address 

  universal drive Assistant v5.26 Win7 Zhuanban 64 )
  Environment: 64 (x64) Windows 7 and Windows Server 2008 R2 
  file:      
  WanDrv_5.26_iTianKong.com_Win7_x64.zip
  the MD5: 
  the SHA1 8FDDEE5F76C50FCDCD263720F7D84F0C the : 235AF2DEB5F5800C42A5B1CC8F1CCB3D1CE678F7 Download address: (1)

   
  Gửi ý kiến